อัตรากำลัง

 

  นายไทยรัฐ  วงษ์ทอง

     ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

ครู

14

พนักงานราชการ

1

ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4

2