ติดต่อเรา

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

 

 ที่อยู่: 77 หมู่ 7 ตำบลทุ่งแสงทอง

 

อำเภอนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110.

 

โทรศัพท์: 0-4465-7108

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32