ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทุ่งแสงทอง

 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

 

  

สีประจำโรงเรียน

สีแดง   เป็นสีแห่งความรัก แสดงความมีเสรีภาพ แสดงความกล้าหาญ  อย่างมีคุณธรรม

สีเขียว   เป็นสีร่มรื่น  สดชื่น  สะอาด  สว่าง  และสงบ

  

คติธรรมโรงเรียน

  ศีล   สมาธิ   ปัญญา

  

อักษรย่อโรงเรียน

 

                    ท..

  

คำขวัญของโรงเรียน

                                                     มิตรภาพ   เสรีภาพ   กล้าหาญ

 

                                                                       ปรัชญาโรงเรียน

 โรงเรียนดี   นักเรียนดี

 

                โรงเรียนดี โรงเรียนให้เป็น โรงเรียนสอนวิชาการคู่คุณธรรม และมีกระบวนการบริหารงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก

                นักเรียนดี  ย่อมเป็นนักเรียนที่รู้จักคิดดี แก้ปัญหาได้ และรู้จักจัดการในส่วนที่เป็นเรื่องของตนเอง และของสังคมได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ภายใต้ระบบคุณธรรม